MİSYONUMUZ

Doğumsal ve kalıtsal bir kan hastalığı olan Hemofili hastalığı ve diğer nadir kalıtsal faktör eksiklikleri hakkında toplumun bilinçlendirilmesi,


Mevcut Hemofili hastalarının en son tıbbi gelişmelerin ışığında takip ve tedavisinin  sağlanması,


Sakatlık ve iş gücü kaybına neden olması nedeniyle, ülke ekonomisine yük olan hasta gruplarının rehabilitasyonu, yeni tanı almış çocuklara koruyucu hekimlik hizmetinin verilerek onlara sağlıklı yaşam olanaklarının sunulması, 


Hastalarımızın okumaları ve ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını teşvik etmek amacı ile Üniversite’de okuyan hastalarımıza burs olanaklarının sağlanması,


Bölgedeki tüm hasta ve hasta ailelerine hizmet edebilecek, 24 saat tetkik ve tedavi ve eğitim hizmeti verebilecek “Hemofili Merkezi” nin kurulması.