VİZYONUMUZ

Hemofili Hastalığının multisistem bir hastalık olduğu bilinci ile; multidisipliner takibinini ideal olacağı, diğer bilim dalları ile (ortopedi, fizik tedavi, spor hekimliği, radyoloji, nükleer tıp, çocuk cerrahisi, diş hekimliği, mikrobiyoloji, psikiyatri..) yakın ilişkilerin kurulması ve hastaların bu koordinasyondan faydalanmasının temin edilmesi,


Bursa ili içerisinde diğer hemofili izleyen merkezlerin de katılımı ile, aralıklı yapılan Hemofili Konsey toplantıları ile hastalar için en uygun tedavi seçeneklerinin tartışılması,


Doğum öncesi tanı olanaklarının kullanılarak, hasta bebeklerin doğumunun önlenmesi,


Aralıklı olarak hasta ve hasta yakınlarına eğitim ve moral toplantılarının düzenlemesi,


Yılda bir kez düzenlenen Hemofili Kampları ile hasta eğitiminin ve moral desteğinin arttırılması.