Yeni Tanı Hastalarımızla Buluşma

24 Aralık 2022, saat: 11:00’de Karaman Dernekler yerleşkesinde Prof.Dr.Melike Sezgin Evim, Hemofili Hemşiremiz Leyla Yüksel ve dernek sekreterimiz Nadide Çelik ev sahipliğinde ‘‘Yeni Tanı Hemofili Hastalarımıza’’ yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Dernek başkanımız Prof.Dr. Melike Sezgin Evim tarafından yeni tanı alan hemofili hastalarımızın anne ve babalarına hastalık hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Kanamadan şüphelenilmesi gereken durumlar, acil durumda yapılması gerekenler, aranacak kişiler ve acil servise getirilmesi gereken durumlar anlatılmıştır. Ev içi önlemleri, kullanılmayacak ilaçlar, kan alma enjeksiyon işlemleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler anlatılmıştır. Hastalığın tedavisinde kullanılan faktörler, yeni gelişmeler, yeni tedaviler hakkında konuşulmuş ve profilaksinin önemi vurgulanmıştır. Hasta yakınlarımızın soruları cevaplandırılmış ve kaygıları giderilmiştir.